[ Over Escape Room ]

Een escape room, is een interactief spel waarbij een groep mensen in een kamer wordt opgesloten. De deelnemers moeten door middel van het zoeken naar sleutels,codes en aanwijzingen, en door het oplossen van puzzels en raadsels de kamer binnen een bepaalde tijd (meestal een uur) proberen te verlaten.